ΜΥΘΟΣ


________________________
από την Πόρτα Της Ληνώς

2 σχόλια: